TITLUL PROIECTULUI:

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII AVICENA PROFERTIS SRL
PRIN DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA ACTIVITATII DE PRESTARE A SERVICIILOR MEDICALE

Beneficiar: Avicena Profertis Srl
Scop: Realizarea unei investitii initiale in cadrul firmei Avicena Profertis Srl prin diversificarea serviciilor medicale prestate si extinderea capacitatii de prestare a serviciilor existente.Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent “Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Diversificarea serviciilor medicale prestate in cadrul societății Avicena Profertis SRL prin introducerea a doua servicii noi aferente domeniului de activitate 8622 Activități de asistență medicală specializată.
2. Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a minim 1 persoană aparținând unei categorii defavorizare și adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
3. Imbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate a proiectului.

Rezultate:
1. Doua servicii noi prestate in cadrul societatii pana la finalul exercitiului ulterior anului in care se finalizeaza implementarea proiectului;
2. Asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin a unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare a proiectului; Infrastructură adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
3. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului

Data de incepere: 01.07.2017
Perioada de implementare: 01.07.2017-31.08.2020
Valoare totala proiect: 2.858.295,96 lei
Finantare nerambursabila: 2.018.658,79 leiPentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro